Rsz 9788797230619

Digtsamling

Jordskred 

Maskuline digte 

1. udgave, 1. oplag 2021 (udkommer 1. august 2021)

Bogens 72 digte er et feminint forsvar for maskulin sårbarhed. Et af dem lyder: 

'DINE LEGESYGE HÆNDER

sætter ind med militærisk præcision ved Zero Hour, hvor min sårbarhed er størst'